Vad är SCFI?

Ambitionen för SCFI är att på sikt skapa ett dräktmuseum/center och att fungera som samverkare mellan institutionsteatrarna, film- och modebranschen för ett omfattande tillgängliggörande och omhändertagande av specifika kostymer och speciella samlingar. SCFI har redan en mindre samling med teatrala dräkter samt ett urval modeplagg, och tar tacksamt emot donationer.

Visionen för SCFI är att bli ett forum för kostym, från teater-, opera-, dans-, film- och modescenen. Genom SCFI ska den kulturskatt i form av bevarade teatrala dräkter som finns synliggöras och lyftas fram, till att börja med genom separata utställningar. Via en historisk och nutidsorienterad överblickav det visuella som skapar trender kan man visa hur olika konstformer inspirerar varandra. Komplement är seminarier, föreläsningar och trycksaker – i tvärvetenskapliga samarbeten med exempelvis Modevetenskapen på Stockholms Universitet, samt lokala och internationella högskolor samt museer. SCFI arbetar utifrån akademiska principer, med tydlig publik inriktning. Här ska dammas av, visas och problematiseras, inte låsas in!

Bakgrunden: Tankegångarna bakom att formulera SCFI började ta form 2008 när boken Teaterns kläder, 100 år av dräkter på Dramaten, skriven av Anna Bergman och Nils Harning, publicerades. Det stod redan klart att teatern inte hade plats att spara alla dyrgripar. Fortsatta samtal mellan AnnaBergman och Johan Wallin (då kostymchef på Dramaten) ledde till att idén om ett dräktmuseum växte fram: där skulle kulturhistoriskt intressanta dräkter (från teater & film) bevarasoch omhändertas som museiföremål, men framgent skulle samlingen även innefatta modeplagg. För att fortsätta arbetet grundades intresseföreningen SCFI år 2013. Redan året därpå började planeringen av en första utställning samt färdigställande av ett manus till bokprojektet Kläderna i Bergmans filmer som förväntas publiceras hösten 2017.